Izjava o etičnosti

Etička odgovornost autora
Autori su odgovorni za izvornost dostavljenih radova. Svaki drugi rad koji se koristi u predanom radu treba biti prikladno naveden i/ili citiran. Plagiranje bilo koje vrste predstavlja ozbiljnu povredu izdavačkog ponašanja. Paralelni podnesci radova u druge časopise za vrijeme dok se rad uzima u razmatranje za objavu u Oeconomicusu su neetični i nisu prihvatljivi. Objavljeni rezultati izvornih istraživanju trebaju prikazati točne podatke i treba objektivno prikazati njihov značaj. Podaci koji se koriste trebaju biti točno navedeni u radu. Lažne ili svjesno netočne tvrdnje predstavljaju neetično ponašanje i neprihvatljive su. Korespondentni autori nadalje trebaju osigurati da su svi koautori vidjeli i odobrili rad te pristali na njegovo upućivanje u časopis. Autori trebaju naglasiti ako postoji bilo koji
sukob interesa tijekom inicijalnog podnošenja rada. Ukoliko autori otkriju značajne pogreške u svojim već objavljenim radovima, dužni su odmah obavijestiti urednika Oeconomicusa. Ako je moguće, pogreška će biti objavljena dok će u protivnom članak biti povučen.

Etička odgovornost urednika
Urednik/urednički odbor Oeconomicusa je odgovoran za konačnu odluku koji dostavljeni radovi će biti objavljeni. Prilikom donošenja odluke o objavljivanju, glavni urednik može konzultirati druge urednike i/ili recenzente. Urednički odbor zadržava potpuni akademski integritet i djeluje u skladu s intelektualnim i
etičkim standardima. Ako je potrebno, urednik će odmah objaviti ispravke, pojašnjenja, povlačenja i isprike. Radovi su ocijenjeni od strane uredničkog odbora isključivo za intelektualni sadržaj. Evaluacija radova ni na bilo koji način nije podložna utjecaju rasne, spolne i vjerske pripadnosti, etničkog podrijetla, državljanstva, spolne orijentacije ili političke opredijeljenosti autora. Urednik i urednički odbor neće otkriti bilo kakve informacije o podnesenim radovima nikome drugome osim korespondentnih autora, recenzenata i potencijalnih recenzenata, ostalih uredničkih savjetnika i izdavača. Urednik/urednički odbor će ispitati sumnjiva ili lažna istraživanja ili bilo koji drugi oblik neprihvatljivog ponašanja. Isto tako, urednik/urednički odbor će ispitati svako recenzentsko i uredničko neprihvatljivo ponašanje. Urednik/urednički odbor će poduzeti odgovarajuće mjere ako se pojave pritužbe oko etičnosti dostavljenih ili već objavljenih članaka. Bilo koji materijal koji je prikazan prilikom podneska rukopisa, a koji u konačnici nije objavljen, neće se koristiti u svrhu vlastitog istraživanja urednika bez pismene suglasnosti autora. Ideje ili povlaštene informacije dobivene tijekom pregleda rukopisnih podnesaka u potpunosti će se držati u tajnosti od strane urednika/uredničkog odbora. Štoviše, urednik se obvezuje da u potpunosti osigura da bilo koji komercijalni prihod neće imati nikakav utjecaj na uređivačke odluke. Ako je urednik u sukobu interesa koji se odnosi na podnesene rukopise, donijet će odluku o vlastitom izuzimanju i ovlastiti ostale članove uredništva za pregled i razmatranje pristiglih rukopisa umjesto njega.

Etička odgovornost recenzenata
Recenzenti pomažu uredniku/uredničkom odboru prilikom donošenja uredničke odluke kao i autoru u svrhu poboljšanja kvalitete rukopisa. Ukoliko se recenzent ne smatra kvalificiranim za obavljanje recenzije pojedinog rada ili ne može izraditi recenziju u predviđenom roku, treba odmah obavijestiti urednika/urednički odbor koji će kontaktirati zamjenske recenzente. Recenzentsko mišljenje treba se temeljiti na potpunoj objektivnosti, biti potkrijepljeno podržavajućim  argumentima te ne smije iskazivati bilo kakvu osobnu kritiku prema autorskim radovima. Ukoliko recenzent utvrdi relevantne izvore podataka koji nisu citirani
od strane autora, treba odmah obavijestiti urednika. Recenzenti tretiraju radove koje su dobili na recenziju, kao povjerljive dokumente. Nije dopušteno pokazivanja, slanje ili raspravljanje o dostavljenim radovima s drugim osobama kao ni korištenje informacija na bilo koji način za stjecanje osobne koristi.