O časopisu

Oeconomicus | ISSN 1849-9686 objavljuje znanstvene članke iz područja ekonomije, poslovne ekonomije, prava, psihologije  i ostalih interdisciplinarnih znanosti.
Časopis je uvršten u listu indeksiranih časopisa EBSCO Publishing Database. Ebsco Publishig je vodeći sakupljač baza punih tekstova časopisa, bibliografskih baza, i odgovarajućih servisa za sve vrste knjižnica, istraživačkih organizacija i korporacija. Riječ je o bazi prisutnoj u preko sto tisuća institucija širom svijeta i milijuni krajnjih korisnika mogu pretraživati dostupne časopise iz različitih područja. Međunarodno uredništvo prima isključivo neobjavljivane radove na hrvatskom ili engleskom jeziku. Radovi prolaze postupak tzv. dvostruke slijepe recenzije, a recenziraju ih ugledni domaći međunarodni recenzenti. Oeconomicus objavljuje radove  koji su prošli uredničku kontrolu i postupak dvostruke slijepe recenzije po cijeni navedenoj na web stranici. Radovi se dostavljaju u elektronskom obliku u A4 formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku na email adresu: oeconomicus.hr@gmail.com Uredništvo pridržava pravo članak prilagoditi standardima časopisa i pravopisu hrvatskog odnosno engleskog jezika, a sve u skladu i sa standardima EBSCO Publishing-a.

Dozvoljeno je besplatno korištenje objavljenih članaka u obrazovne i ostale nekomercijalne svrhe, uz prikladno isticanje izvora.

Časopis izlazi u digitalnom obliku, a sve  ostale detalje, kao i upute autorima, možete pronaći na našoj stranici www.znanstvenarijec.hr.