Upute autorima

Oeconomicus je znanstveno-stručni časopis iz područja ekonomije i interdisciplinarnih znanosti. Uredništvo prima isključivo neobjavljene rukopise na hrvatskom ili engleskom jeziku. Primljeni članci najprije prolaze prvu uredničku kontrolu, a zatim se upućuju na postupak tzv. dvostruke slijepe recenzije, što znači da identitet
autora i recenzenta ostaje neotkriven. Iz tog razloga, važno je da autori iz radova te iz informacija o identitetu elektroničkog dokumenta uklone sve informacije koje mogu otkriti njihov identitet. Radove recenziraju ugledni domaći i međunarodni znanstvenici i stručnjaci iz pojedinih područja.
Dostavljanjem članaka, autori daju časopisu pravo prvog objavljivanja rada. Uredništvo pridržava pravo članak prilagoditi standardima časopisa i pravopisu hrvatskog odnosno engleskog jezika, a sve u skladu i sa standardima EBSCO Publishing-a.
Dozvoljeno je besplatno korištenje objavljenih članaka u obrazovne i ostale nekomercijalne svrhe, uz prikladno isticanje izvora prema licenciji CC BY-NC 4.0.
Radovi se dostavljaj u A4 formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku.
Radovi se dostavljaju u elektronskom obliku na email adresu:
oeconomicus.hr@gmail.com

Predložak za dostavu radova

I. PODATCI O AUTORU
Na početku rada navodi se titula, te ime i prezime autora (npr.: dr. sc. Ime Prezime), sa osnovnim podatcima autora u fusnoti. U fusnoti na istoj stranici navodi se naziv i adresa institucije u kojoj je autor zaposlen, te njegova email adresa.

IV. TABLICE I SLIKE
• Tablice i slike unositi na pripadajuće mjesto u članku.
• Tablice i slike moraju biti u crno – bijeloj boji.
• Tablice i slike ne smiju biti skenirane.
• Sve slike dostaviti odvojeno od samog rada (najbolje u pdf formatu), ali naznačiti u samom tekstu gdje im je mjesto.
• Navesti izvor ispod svake slike.
• Sve slike i tablice izgledom ujednačiti.
• U tablicama i slikama koristiti font Times New Roman prikladne veličine.

V. CITATI, FUSNOTE I LITERATURA
Citirane dijelove teksta navoditi u tekstu. Citate stavljati u zagrade ili navodnike, a iste sadržavaju prezime autora i godinu izdanja na primjer: (BOR, 2000), a u slučaju navođenja stranice: (BOR, 2000, 101).
Bilješke (fusnote) označiti arapskim brojkama u tekstu i pozicionirati ih na istoj stranici na dnu teksta. U popisu literature navesti sve korištene izvore, i
to abecednim redom prema prezimenima autora i kronološkim redom za radove istog autora. Ako su korišteni izvori istog autora s istom godinom izdanja, treba ih razlikovati u zagradi (a, b, c i sl.), iza godine izdanja. Ukoliko se radi o koautorstvu, onda se navode prezimena sa početnim slovom imena, abecednim
redom.
Na primjer:
Za knjige:
Horvat, J., (2001), naziv knjige, izdavač.
Za časopise:
Novak I., Oeconomicus, 10 (1): 50-60. (10 označava volumen/godište/ časopisa, (1) broj časopisa unutar godišta, a 50-60 je broj stranica u korištenom tekstu).

VI. KLJUČNE RIJEČI
Navesti najviše osam ključnih riječi na hrvatskom i engleskom jeziku.

VII. SAŽETAK
Sažetak sadržava do 100 riječi. U sažetku se navode svrha i ciljevi rada, metode, rezultati i zaključak o mogućoj primjeni rezultata. Sažetak dolazi iza naslova, a mora biti jasan i pisan u trećem licu na hrvatskom i engleskom jeziku.