Author Archives:

O časopisu Oeconomicus

Oeconomicus (ISSN 1849-9686) objavljuje znanstvene radove iz područja ekonomije i interdisciplinarnih znanosti.
Časopis kontinuirano izlazi od 2016. godine te je od prvog izdanja uvršten u jednu od tri najposjećenije akademske baze – EBSCO Publishing Database (Business Source Ultimate), čime je osigurana veća dostupnost marketinških poruka kao i prepoznatljivost radova naših autora milijunima čitatelja u cijelom svijetu.

Uredništvo prima isključivo neobjavljene rukopise na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Primljeni članci  prolaze prvu uredničku kontrolu, a zatim  postupak tzv. dvostruke slijepe recenzije. Radove recenziraju ugledni domaći i međunarodni znanstvenici i stručnjaci iz pojedinih područja.

Radovi se mogu dostaviti na adresu: oeconomicus.hr@gmail.com.

Upute za autore

Oeconomicus je znanstveni časopis iz područja ekonomije i interdisciplinarnih znanosti. Uredništvo prima isključivo neobjavljene rukopise
na hrvatskom ili engleskom jeziku. Primljeni radovi najprije prolaze prvu uredničku kontrolu, a zatim se upućuju na postupak tzv. dvostruke slijepe recenzije, što znači da identitet autora i recenzenta ostaje neotkriven. Iz tog razloga, važno je da autori iz radova te iz informacija o identitetu elektroničkog dokumenta uklone sve informacije koje mogu otkriti njihov identitet. Radove recenziraju ugledni domaći i međunarodni znanstvenici i stručnjaci iz pojedinih područja.
Uredništvo pridržava pravo članak prilagoditi standardima časopisa i pravopisu hrvatskog, odnosno engleskog jezika.