Upute za autore

Oeconomicus je znanstveni časopis iz područja ekonomije i interdisciplinarnih znanosti. Uredništvo prima isključivo neobjavljene rukopise
na hrvatskom ili engleskom jeziku. Primljeni radovi najprije prolaze prvu uredničku kontrolu, a zatim se upućuju na postupak tzv. dvostruke slijepe recenzije, što znači da identitet autora i recenzenta ostaje neotkriven. Iz tog razloga, važno je da autori iz radova te iz informacija o identitetu elektroničkog dokumenta uklone sve informacije koje mogu otkriti njihov identitet. Radove recenziraju ugledni domaći i međunarodni znanstvenici i stručnjaci iz pojedinih područja.
Uredništvo pridržava pravo članak prilagoditi standardima časopisa i pravopisu hrvatskog, odnosno engleskog jezika.