Naši partneri – upute za autore

Radove će recenzirati ugledni i iskusni stručnjaci iz pojedinih područja.
Uredništvo pridržava pravo članak prilagoditi standardima časopisa i pravopisu hrvatskog, odnosno engleskog jezika.